Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Konjunkturbarometer Nord-Norge

  Konjunkturbarometer Nord-Norge

  SALT er innholdsleverandør til Konjunkturbarometer Nord-Norge. Vi bidrar med tekster som handler om havet, kysten og kystsamfunnene. Vi skriver om akvakultur og fiskeri og om menneskene som arbeider på fiskebåter og i oppdrettsnæringen. Klimaendringer, havforsuring og marin forsøpling er temaer som blir belyst gjennom våre bidrag til Konjunkturbarometer Nord-Norge.

   
  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  SALT er samarbeidspartner i et forskningsprosjekt som skal undersøke lokalbefolkningens verdsetting av marine ressurser i kystsonen.

   
  Utvikling av barnehagemodulen «Et BLÅTT eventyr»

  Utvikling av barnehagemodulen «Et BLÅTT eventyr»

  Samarbeidspartnerne SALT og Newton-rommet Vesterålen bruker sine erfaringer til å sammen utvikle og pilotere en ny Newton-modul med fokus på Norges stolte historie som sjømatnasjon. Modulen «Et BLÅTT eventyr» er rettet mot de eldste barna i barnehagen, der målsettingen er å fortelle Norges blå historie på en engasjerende og aktiviserende måte som gir grobunn for økt kystidentitet og – stolthet.

   
  AKKARdemiet

  AKKARdemiet

  Formidling av marinbiologiske hemmeligheter til barn og familier. Et samarbeid mellom SALT og Lofotakvariet.

   
  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012