Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 
Prosjekter

SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
Fishing For Litter

Fishing For Litter

Fishing for Litter er en to-årig prøveordning (2016-2017) som inviterer et titalls fiskebåter til å ta del i oppryddingen av marin forsøpling. Ved å samle opp og ta på land søppel som fås som “uønsket bifangst” i trål og andre redskaper under ordinært fiske bidrar næringen til miljøgevinst og gode holdninger, og til å redusere omfang av marin forsøpling som driver i land langs kysten. Det er i første omgang tilrettelagt for avfallsmottak i Tromsø, Ålesund og Egersund. SALT samarbeider med Nofir (tidligere Norsk Fiskeriretur AS).

 
Utvikling av barnehagemodulen «Et BLÅTT eventyr»

Utvikling av barnehagemodulen «Et BLÅTT eventyr»

Samarbeidspartnerne SALT og Newton-rommet Vesterålen bruker sine erfaringer til å sammen utvikle og pilotere en ny Newton-modul med fokus på Norges stolte historie som sjømatnasjon. Modulen «Et BLÅTT eventyr» er rettet mot de eldste barna i barnehagen, der målsettingen er å fortelle Norges blå historie på en engasjerende og aktiviserende måte som gir grobunn for økt kystidentitet og – stolthet.

 
Micropolar

Micropolar

SALT er ansvarlig for formidlingen av både den pågående forskningen og resultatene fra prosjektet MicroPolar. SALT har deltatt på tokt i havområdene utenfor Svalbard, og erfaringene herfra er formidlet gjennom blogg, TV og sosiale medier. Du kan følge prosjektet på facebook.

Toktet ble også filmet og produsert av Ingvild Warholm, og ble vist på NRKs vitenskapsprogram Schrødingers Katt i november 2015.

 
LoVe MarinEco

LoVe MarinEco

SALT er ansvarlig for formidling av resultatene fra et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 
Styreleder for Lofoten Næringsforum

Styreleder for Lofoten Næringsforum

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2013

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011