Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Blått Ansvar

  Blått Ansvar

  BLÅTT Ansvar er et av SALTs blå hjertebarn; et pågående formidlingsprosjekt om marin forsøpling under stadig utvikling. Gjennom et tre-fem dagers skoleprosjekt, som inkluderer strandrydding og analyse av avfall, er målet å opplyse, inspirere og påvirke fremtidens fiskere og andre sjøfolk til å ta gode valg og ta vare på havet. Prosjektmodulen ble i første omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, og har siden blitt gjennomført på Bodin og Nordkapp videregående skolers BLÅ linjer. Videre er målet å utvikle videomateriell, samt ytterligere utrulling gjennom prosjektet HAVPLAST og opprettelsen av en nettportal med fri tilgang for alle.

  For at denne viktige blå kunnskapen skal treffe flest mulig har vi også utviklet en én times kortversjon som skal inngå i det obligatoriske sikkerhetskurset fiskere må gjennom hvert 5.-8. år. Målet er å bevisstgjøre de som allerede lever av havet, og skape gode holdninger som så kan videreføres på tvers av generasjoner. Denne modulen testes og implementeres i Lofoten i løpet av 2018.

   
  LoVe MarinEco

  LoVe MarinEco

  SALT er ansvarlig for formidling av resultatene fra et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

   
  Blått:Rått:Rabalder

  Blått:Rått:Rabalder

  Blått:Rått:Rabalder er et formidlingsprosjekt som anvender utradisjonelle formidlingsverktøy for å bidra til forsterket kystidentitet og stolthet hos ungdom i kystsamfunn i Nord-Norge. Sammen med SALT, en filmskaper og en musiker utforsker ungdomsskoleelever i de tre nordligste fylkene verdien av egne ressurser og utdanningsvalg for kystens og landsdelens framtid. Målet med Blått:Rått:Rabalder er å bevisstgjøre ungdommen på mulighetene Nord-Norge kan tilby, samt motivere dem til å skaffe seg den kunnskapen som trenges for å delta i utviklingen av landsdelen.

   
  Styreleder for Lofoten Næringsforum

  Styreleder for Lofoten Næringsforum

   
  Troms – Arktisk kunnskap

  Troms – Arktisk kunnskap

  «Troms – Arktisk kunnskap» er en felles stand for bedrifter og offentlige aktører fra Troms som ønsker å profilere seg under Aqua Nor i Trondheim i august 2017 og 2019. SALT er prosjektleder for standen og har Messetjeneste, Sisu Design Lab og Einar Hallstensen Catering som underleverandører.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011