Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 
Prosjekter

SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
FATE

FATE

SALT er ansvarlig for den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektet «Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change». Målet med prosjektet er å forstå de naturlige svingningene i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til dem. I prosjektet skal man også studere hvordan disse økosystemene kan bli påvirket av klimaendringer og havforsuring.

 
Troms – Arktisk kunnskap

Troms – Arktisk kunnskap

«Troms – Arktisk kunnskap» er en felles stand for bedrifter og offentlige aktører fra Troms som ønsker å profilere seg under Aqua Nor i Trondheim i august 2017. SALT er prosjektleder for standen og har Messetjeneste, Sisu Design Lab og XXLofoten som underleverandører.

 
LoVe MarinEco

LoVe MarinEco

SALT er ansvarlig for formidling av resultatene fra et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 
Blått:Rått:Rabalder

Blått:Rått:Rabalder

Blått:Rått:Rabalder er et formidlingsprosjekt som anvender utradisjonelle formidlingsverktøy for å bidra til forsterket kystidentitet og stolthet hos ungdom i kystsamfunn i Nord-Norge. Sammen med SALT, en filmskaper og en musiker utforsker ungdomsskoleelever i de tre nordligste fylkene verdien av egne ressurser og utdanningsvalg for kystens og landsdelens framtid. Målet med Blått:Rått:Rabalder er å bevisstgjøre ungdommen på mulighetene Nord-Norge kan tilby, samt motivere dem til å skaffe seg den kunnskapen som trenges for å delta i utviklingen av landsdelen.

 
FanpLESStic-Sea

FanpLESStic-Sea

Store mengder mikroplast strømmer ut i havet fra landbaserte kilder. Prosjektet FanpLESStic-Sea har som mål å gjøre noe med dette, spesielt i området rundt Østersjøen.

Prosjektet har tre hovedmål:

  • Øke kunnskapen om hvor mikroplast kommer fra og transportveier
  • Evaluere teknologi som kan redusere mikroplast eller redusere tilstrømmingen til vannveier
  • Øke kunnskap og engasjement hos beslutningstakere gjennom forslag om kostnadseffektive metoder for reduksjon av mikroplast

Prosjektet har partnere i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Latvia, Litauen og Russland. SALT er eneste norske deltaker i prosjektet.

Prosjektperioden strekker seg fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021, og har et totalt budsjett på 2 968 069 euro.

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2013

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011