Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Styreleder for Lofoten Næringsforum

  Styreleder for Lofoten Næringsforum

   
  Daglig leder for Vågan Næringsforening

  Daglig leder for Vågan Næringsforening

  SALT er ansvarlig for den daglige drift av Vågan næringsforening. Dette inkluderer prosjekt- og prosessledelse av en rekke prosjekter.

   
  Johan Castberg

  Johan Castberg

  Utbygging og drift av Johan Castberg – virkninger for fiskeri og havbruk for utbyggingsalternativene. SALT var ansvarlig for innhenting av kunnskap om kystnære fiskerier, samiske fiskerier og fritidsfisket i områdene som vil bli berørt av Johan Castberg-utbyggingen. Oppdraget innebar intervjuer med aktører i fiskerinæringen i de berørte kommuner.

   
  Troms – Arktisk kunnskap

  Troms – Arktisk kunnskap

  «Troms – Arktisk kunnskap» er en felles stand for bedrifter og offentlige aktører fra Troms som ønsker å profilere seg under Aqua Nor i Trondheim i august 2017 og 2019. SALT er prosjektleder for standen og har Messetjeneste, Sisu Design Lab og Einar Hallstensen Catering som underleverandører.

   
  Emerging Leaders

  Emerging Leaders

  Emerging Leaders er et sidearrangement i forkant av Arctic Frontiers og i samarbeid med Norges Forskningsråd, som utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning til å møtes og bygge en felles faglig og sosial arena. Gjennom en knapp uke blir de unge kandidatene like godt kjent med unike arktiske problemstillinger som de blir kjent med hverandre.

  For å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom fordrer fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis en bred forståelse for muligheter og utfordringer. Emerging Leaders er et utviklingsprogram med utgangspunkt nettopp i arktiske problemstillinger for unge ledere og forskere. Programmets formål er nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i Norge og i Arktis generelt. Målet er å samle rundt 30 yngre forskere og unge ledere fra Norge og andre land til en aktuell Arktisk arena tidlig i kandidatenes lederutvikling.

  Emerging Leaders leder opp til en presentasjon under den årlige internasjonale konferansen i januar i Tromsø, Arctic Frontiers. Kandidatene fra ulike land deltar i en godt sammensatt mix av tekniske, sosiale og kulturelle delarrangementer sammen med veiledning fra mentorer i fra privat sektor, politikk og forskning. Programmet starter i Bodø og går ombord Hurtigruten, og innom Lofoten før turen fortsetter til Tromsø. For å bedre forstå og oppleve de marine ressursene og deres potensial legger programmet inn et døgn i Lofoten. Kandidatene blir hele tiden utfordret til å diskutere og presentere gjennom hele fagprogrammet som retter søkelys på isblå muligheter og utfordringer med ulike årlige undertemaer som marin forsøpling, havteknologi og kunnskapsbasert forvaltning i Arktis. Programmet i sin helhet inkluderer følgende sesjoner:

  Session 1: Politics and Security in the High North
  Session 2: Technology Development and Arctic Business
  Session 3: Årlig Arctic Frontiers
  Session 4: Presentasjonsverksted

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011