Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Fishing For Litter

  Fishing For Litter

  Fishing for Litter er en to-årig prøveordning (2016-2017) som inviterer et titalls fiskebåter til å ta del i oppryddingen av marin forsøpling. Ved å samle opp og ta på land søppel som fås som “uønsket bifangst” i trål og andre redskaper under ordinært fiske bidrar næringen til miljøgevinst og gode holdninger, og til å redusere omfang av marin forsøpling som driver i land langs kysten. Det er i første omgang tilrettelagt for avfallsmottak i Tromsø, Ålesund og Egersund. SALT samarbeider med Nofir (tidligere Norsk Fiskeriretur AS).

   
  Daglig leder for Vågan Næringsforening

  Daglig leder for Vågan Næringsforening

  SALT er ansvarlig for den daglige drift av Vågan næringsforening. Dette inkluderer prosjekt- og prosessledelse av en rekke prosjekter.

   
  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

   
  FanpLESStic-Sea

  FanpLESStic-Sea

  Store mengder mikroplast strømmer ut i havet fra landbaserte kilder. Prosjektet FanpLESStic-Sea har som mål å gjøre noe med dette, spesielt i området rundt Østersjøen.

  Prosjektet har tre hovedmål:

  • Øke kunnskapen om hvor mikroplast kommer fra og transportveier
  • Evaluere teknologi som kan redusere mikroplast eller redusere tilstrømmingen til vannveier
  • Øke kunnskap og engasjement hos beslutningstakere gjennom forslag om kostnadseffektive metoder for reduksjon av mikroplast

  Prosjektet har partnere i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Latvia, Litauen og Russland. SALT er eneste norske deltaker i prosjektet.

  Prosjektperioden strekker seg fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021, og har et totalt budsjett på 2 968 069 euro.

   
  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten – det er du som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

  SALT leder stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten. Prosjektet skal bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Jakten på Lofoten skal definere de kvaliteter som stedsmerkevaren skal bygges på gjennom fortellinger fra de menneskene som sammen utgjør Lofoten. Basert på disse fortellingene utvikles det en visuell profil som skal benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted.

  Prosjektet eies av Destination Lofoten og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank. Arbeidet utføres av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design LAB.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011