Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  DEVOTES

  DEVOTES

  Forskningsprosjektet DEVOTES overordnede mål er å få en bedre forståelse for forholdet mellom press fra menneskelig aktivitet og klimatisk påvirkning og deres effekt på marine økosystemer. DEVOTES er et fireårig EU-prosjekt der SALT er én av 23 partnere.

  SALT bidrar med forskning i prosjektet og har i tillegg ansvar for avslutningskonferansen i Brussel i oktober 2016.

   
  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. SALT gjennomførte en stor utredning av den kystnære fiskeriaktiviteten i regionen. Det ble gjennomfør intervjuer med fiskere i de fleste kommunene i området, med fokus på arter, sesonger og redskapsbruk. Utredningen var en del av kunnskapsinnhentingen omkring virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

   
  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

   
  Visningssenter SalMar

  Visningssenter SalMar

  SALT var prosjektleder for visningssenteret til SalMar Nord på Finnsnes i Troms. I tillegg til prosjektledelse leverte SALT tekstinnhold, og utviklet installasjoner i samarbeid med underleverandører.

   
  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Trænafestivalen og SALT slår nå sitt kystengasjement sammen for å skape et framtidsrettet kystverksted.

  Trænafestivalen/Lovund er arenaen og SALT er innholdsformidlere. I juli inviterer vi morgendagens beslutningstakere; nærmere bestemt lederne i de norske ungdomspartiene, til «Havet e mor di – et kræsjkurs i kystens betydning».

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011