SALT skaper konkrete løsninger på kystens utfordringer og gir naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Nyheter

SALT samling i Varanger
Vi gjennomfører tidenes bedriftssamling, og har denne uken forflyttet hele SALT nordover til fant...
 
Disputerte i fiskerilovgivning
SALT gratulerer vår egen Guri Hjallen Eriksen som i dag har forsvart sin doktoravhandling i fiske...
 
Forsøpling i Arktis på dagsordenen i Sør-Korea
SALT er stolte over å ha bidratt til utstillingen "Marine litter in the Arctic" sammen ...
 
Sammenstiller kunnskap om sjømatnæringenes arealbruk
Vi gleder oss over å være i gang med et nytt spennende forskningsprosjekt på oppdrag fra Fiskeri-...