Gjennom våre tre fagområder jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, gi naturen en stemme i samfunnsdebatten og for å skape arbeidsplasser langs kysten.

Aktuelt

Utvikler framtidsbilder for klimarisiko
SALT bistår Miljødirektoratet i arbeidet med å utvikle fremtidsbilder om klimarisiko for kommuner...
 
Forsker på marin forsøpling på Svalbard
SALT startet i år strandryddeuka med å holde foredrag om marin forsøpling for elevene ved Svalbar...
 
Podcast - Plast på avveie
Hvordan kan plast på avveie løses allerede i produksjonen? SALT gründer og styreleder i klyngesam...
 
Publiserer i Forbes om bærekraft
Hvordan kan systemtenkning bidra til en mer bærekraftig fremtid? SALTs Vilma Havas og Brita Staal...
 
Telefon
+47 919 22 802
E-post