Gjennom våre tre fagområder jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, gi naturen en stemme i samfunnsdebatten og for å skape arbeidsplasser langs kysten.

Nyheter

Plastdetektivene i Portugal
Gjennom «Plastic Detectives of Portugal" får 350 skoleelever i alderen 13-15 år ved Blue Sch...
 
Støtte til palleprosjekt i Båtsfjord
Hvordan kan man skape forretningsmodeller for sirkulær bruk av engangspaller i fiskeindustrien? D...
 
Klimaforandringer i nord
Verdens øyne er rettet mot Glasgow og utfallet av klimatoppmøtet. I forkant har FNs klimapanel la...
 
Velkommen til fest på Kraftholmen
Vi gleder oss til å endelig få presentere planene for vårt nye kontorfelleskap i Svolvær! Sammen ...