Under visjonen framtidstro for havet, kysten og folket jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, for å skape arbeidsplasser langs kysten og for å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Aktuelt

Reduser plastforbruket med Plastsimulatoren
SALT har bidratt med vår ekspertise i utviklingen av Plastsimulatoren. Denne er et verktøy for å ...
 
Med skoleelever til Kirkenes
Denne uka har SALT og prosjektleder Norges Fiskarlag hatt med to klasser fra Vest-Lofoten videreg...
 
Makroplast fra sjøbaserte kilder
SALT og Nordlandforskning er sammen tildelt oppdraget med å samle og gjøre tilgjengelig nyere kun...
 
Spenstige planer for nytt kontor - energi og gjenbruk i fokus
I en gammel verkstedhall i Svolvær planlegger nå SALT sammen med eiendomsselskapet E i Nord og Ti...
 
Telefon
+47 919 22 802
E-post