Under visjonen framtidstro for havet, kysten og folket jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, for å skape arbeidsplasser langs kysten og for å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Aktuelt

Sparebankstiftelsen gir to millioner til korallutstilling
Sparebankstiftelsen DNB i samråd med DNB Svolvær har bevilget to millioner kroner til å etablere ...
 
Årets feltarbeid er i gang
I løpet av 2021 planlegger SALT å gjennomføre mer enn 105 dagsverk i felt for å samle mer kunnska...
 
Søker aktører som vil rydde kysten av Troms og Finnmark
Gjennom Rydd Norge-programmet leter nå Handelens Miljøfond (HMF) etter aktører som kan påta seg a...
 
SALT kartlegger sjøarealer i Rogaland
I konkurranse med ni andre tilbydere har SALT vunnet oppdraget med å samle og analysere kunnskap ...
 
Telefon
+47 919 22 802
E-post