Under visjonen framtidstro for havet, kysten og folket jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, for å skape arbeidsplasser langs kysten og for å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Aktuelt

Søker aktører som vil rydde kysten av Troms og Finnmark
Gjennom Rydd Norge-programmet leter nå Handelens Miljøfond (HMF) etter aktører som kan påta seg a...
 
SALT kartlegger sjøarealer i Rogaland
I konkurranse med ni andre tilbydere har SALT vunnet oppdraget med å samle og analysere kunnskap ...
 
SALT skoleturne inspirerte med tang
I uke 10 hadde SALT gleden av å besøke tre skoler i Vågan kommune med vårt Tangverksted. Dette so...
 
SALT blir sekretariat for Rydd Norge Agder
Handelens Miljøfond har tildelt SALT oppdraget som sekretariat for Rydd Norge Agder. Oppdraget in...
 
Telefon
+47 919 22 802
E-post