SALT skaper konkrete løsninger på kystens utfordringer og gir naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Nyheter

Disputerte i fiskerilovgivning
SALT gratulerer vår egen Guri Hjallen Eriksen som i dag har forsvart sin doktoravhandling i fiske...
 
Forsøpling i Arktis på dagsordenen i Sør-Korea
SALT er stolte over å ha bidratt til utstillingen "Marine litter in the Arctic" sammen ...
 
Sammenstiller kunnskap om sjømatnæringenes arealbruk
Vi gleder oss over å være i gang med et nytt spennende forskningsprosjekt på oppdrag fra Fiskeri-...
 
Klimasatsing i kystfiskehavner
Høye investeringskostnader og for dårlig tilgang på ladeløsninger i havnene er blant barrierene f...