SALT kunnskap - friske idéer
 
Utredning – Marin forsøpling
Utredning – Marin forsøpling

Rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov» er utarbeidet av SALT på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, ved det midlertidige sekreteriatet for et mulig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Rapporten gir en overordnet oppsummering av kunnskap om marin forsøpling, samt viktige verktøy innenfor forvaltning, metoder, teknologi og overvåking av marint avfall i Norge, samt avfallshåndtering innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen.