Arealbruk i norske fiskerier

SALT har på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kartlagt arealbruken til sjømatnæringene i Norge og oppsummert de viktigste funnene i en populærvitenskapelig artikkel.

Av
Dato: 22.12.2023
Est. lesetid: 1 min

Norge har en lang, variert og viktig kystlinje, og store havområder. Her ligger det store verdier, og det er mye interesse for å utnytte kyst- og havområdene våre til ny økonomisk aktivitet. I denne sammenhengen er det viktig å ha god kunnskap om arealbehovet til næringene som allerede benytter sjøarealene. Vi har oppsummert viktige funn om fiskerienes arealbruk i en populærvitenskapelig artikkel.

Les artikkelen her →