Marin forsøpling

Marin forsøpling er en trussel for livet i havet og i fjæra, og dermed også for oss mennesker. Vi trenger mye mer kunnskap om dette voksende globale miljø- og samfunnsproblemet, og derfor ser vi det som SALTs oppdrag å utvikle og formidle ny kunnskap om marin forsøpling i Norge og i verden.

SALT kartlegger mengder og transport av marin forsøpling. Vi studerer også kilder og årsaker til at søppel havner i naturen. Kunnskapen brukes til å utvikle forebyggende tiltak, og for å gi innspill til offentlige beslutninger for å hindre utslipp av mer plast til havet. På sikt ønsker vi å bidra til en god overvåkning av marin forsøpling i våre havområder slik at vi kan dokumentere endringer over tid. SALT spiller en viktig rolle i utviklingen av verdistrømmer der havplast blir til nye ressurser. Vi er også en sentral aktør i å organisere profesjonell opprydding i Norge.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Undersøker årsaker til fiskeri lovbrudd
Hvordan kan fiskerikriminalitet forhindres? Det er spørsmålet som stilles i forskningsprosjektet Jus
 
Fra Rydd Norge til Rydd i tide
Verdens største profesjonelle ryddeaksjon, tidligere kjent som Rydd Norge, har byttet navn til Rydd