Marin forsøpling

Marin forsøpling er en trussel for livet i havet og i fjæra, og dermed også for oss mennesker. Vi trenger mye mer kunnskap om dette voksende globale miljø- og samfunnsproblemet, og derfor ser vi det som SALTs oppdrag å utvikle og formidle ny kunnskap om marin forsøpling i Norge og i verden.

SALT kartlegger mengder og transport av marin forsøpling. Vi studerer også kilder og årsaker til at søppel havner i naturen. Kunnskapen brukes til å utvikle forebyggende tiltak, og for å gi innspill til offentlige beslutninger for å hindre utslipp av mer plast til havet. På sikt ønsker vi å bidra til en god overvåkning av marin forsøpling i våre havområder slik at vi kan dokumentere endringer over tid. SALT spiller en viktig rolle i utviklingen av verdistrømmer der havplast blir til nye ressurser. Vi er også en sentral aktør i å organisere profesjonell opprydding i Norge.

Foto: Espen Mortensen
Kvantifisering

Det er viktig å ha god og pålitelig kunnskap om mengder og transport av marin forsøpling for å vite hvor stort problemet er og for å kunne følge utviklingen over tid. Kunnskap om problemet er avgjørende for å ta de riktige beslutningene og for å innføre effektive tiltak for å hindre nye utslipp. SALT har utviklet vitenskapelige metoder for å kvantifisere marin forsøpling i sjøen, i elver og på strender. Vi gir råd til offentlige og private aktører og samarbeider med FoU-miljøer om bruk av teknologiske løsninger for å måle mengder av marin forsøpling. Vi er involvert i internasjonale prosesser for å utvikle og standardisere målemetoder for plast i naturen.

Profesjonell rydding

I Norge er det mange frivillige som er engasjert i å rydde strender i sitt nærområde. Samtidig er det et behov for at profesjonelle aktører bidrar til å rydde vanskelig tilgjengelige områder. SALT er involvert både i å organisere egne profesjonelle ryddeaksjoner, men også i utvikling og drift av det raskt voksende miljøet for profesjonell rydding i Norge. Dette stiller krav om ikke bare effektiv og sikker rydding, men også god evne til vurdering av hvor store inngrep man skal gjøre for å fjerne søppel i forhold til konsekvensene for vegetasjon og dyreliv.

Løsninger og tiltak

SALT bidrar til å finne løsninger innen avfallssystemer og sirkulær økonomi både for marin plast og plast fra marine næringer. Vi jobber for å få til bedre avfallssystemer for fiskeriflåten i havner langs hele kysten. Vi er også opptatt av å finne gode løsninger for innsamling, gjenbruk og resirkulering av brukte fiskeri- og oppdrettsredskaper. SALT deltar også i internasjonal forskning om å utvikle nye og bedre typer plastmaterialer som kan minke utslipp av plast og spøkelsesfiske fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Kilder og årsaker

Forebygging er det viktigste og mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling. God forebygging er avhengig av kunnskap om kildene og årsakene til marin forsøpling. Vi har også utviklet egne metoder for å få mer detaljert kunnskap om kilder, årsaker, nasjonalitet og alder på marin forsøpling i Norge. Vi analyserer også kilder til marin forsøpling ved å studere eksisterende data samlet inn av andre. Vi er opptatt av at kunnskapen om kilder og årsaker tas i bruk myndighetene og av aktørene som bidrar til forsøpling i dag. I mange av våre prosjekter inviterer vi med representanter fra myndighetene og fra ulike næringer som bidrar til marin forsøpling. Dette er folk som kan hjelpe oss til å forstå mer om årsakene til at plast kommer på avveie. Samtidig har vi erfart at personer som deltar aktivt i våre prosjekter, får mer kunnskap om marin forsøpling og selv bidrar til å finne løsninger som kan forebygge marin forsøpling i framtida.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Kartlegger opplæringsressurser
På oppdrag fra Handelens Miljøfond og Marfo er SALT i gang med å kartlegge opplæringsressurser in...
 
Hvordan kan SALT bistå deg?
Vi gleder oss over rekordstor ordreportefølje for 2024, men har fortsatt rom for nye oppdrag! Vis...