Sirkulære løsninger for marine næringer

SALT bidrar til å finne løsninger innen avfallssystemer og sirkulær økonomi både for marin forsøpling og utrangert utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi kan bistå havner med å utarbeide avfallsplaner i havn og tilbyr mottakssystemer for oppfisket avfall. Vi er også opptatt av å finne gode løsninger for innsamling, gjenbruk og resirkulering av brukte fiskeri- og oppdrettsredskaper, samt for avfallsreduksjon. SALT deltar i internasjonal forskning som tester nedbrytbare materialer til bruk i fiskeri- og havbruksutstyr. Vi forsker også på sirkulære løsninger for fiskeri- og havbruksustyr.

SALT har gjennom prøveordningen Fishing for Litter driftet mottaksløsninger for oppfisket avfall i havner siden 2016. Vi kan bistå havner med å tilrettelegge skreddersydde mottaksløsninger, og hjelpe havner og myndigheter med datainnsamling og rapportering, oppfølging og holdningsskapende innsats.

SALT utarbeider avfallsplaner i havn som tilrettelegger for effektive leveringsløsninger. SALT målretter eksisterende planer og systemer til nytt regelverk og endrede brukerbehov. Våre planer tilrettelegger for effektive leveringsløsninger for alt havneavfall.

Vi utarbeider planer som ivaretar nye krav til dokumentasjon av gjenvinningsgrad for fiskeriavfall og tilrettelegger for økt gjenvinning. Vi tilpasser deres avfallsplaner til nye systemer for avfallshåndtering i fiskerinæringen.

Vi forsker på sirkulærøkonomiske løsninger for utrangert fiskeriutstyr.

SALT deltar også i internasjonal forskning om å utvikle nye og bedre typer plastmaterialer som kan minke utslipp av plast og spøkelsesfiske fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi har utviklet egne metoder for å få mer detaljert kunnskap om kilder, årsaker, nasjonalitet og alder på marin forsøpling i Norge. Vi analyserer også kilder til marin forsøpling ved å studere eksisterende data samlet inn av andre. I mange av våre prosjekter inviterer vi med representanter fra myndighetene og fra ulike næringer som bidrar til marin forsøpling.

SALT har utviklet vitenskapelige metoder for å kvantifisere marin forsøpling i sjøen, i elver og på strender. Vi gir råd til offentlige og private aktører og samarbeider med FoU-miljøer om bruk av teknologiske løsninger for å måle mengder av marin forsøpling. Vi er involvert i internasjonale prosesser for å utvikle og standardisere målemetoder for plast i naturen.

Referanseprosjekter

Se færre Se flere

Kontaktpersoner