Analyse, statistikk og databehandling

Vi utfører dataanalyse og statistiske analyser, og formidler resultater i grafiske fremstillinger og i kart.

Vi leder og deltar i forskningsprosjekter og formidler våre resultater gjennom vitenskapelige publikasjoner. Vårt team har høy kompetanse innen et bredt spekter av naturvitenskapelige fagområder og tilbyr tverrfaglig ekspertise i gjennomføringen av forskningsprosjekter og databehandling. 

Våre forskere har solid kompetanse på statistiske analyser fra styrkeanalyser og studiedesign til analyse av store datasett. Vi har solid erfaring med analyse av romlige data og tidsseriedata og vi arbeider særlig med miljøovervåkningsdata og vær- og havmodelldata.

Våre forskere og designere samarbeider for å presentere data på en attraktiv måte. Det kan være gjennom fine grafer og tabeller eller avansert infografikk. Målet er alltid å formidle data på en lett tilgjengelig måte.

Vi jobber ofte med geografiske data. Vi utfører analyser av kartdata og lager kart for å presentere data og informasjon. Vi har god oversikt over tilgjengelige kart-databaser i Norge og kan hente ut informasjon om natur, miljø, fiskeriaktivitet, akvakultur med mer.

Vi bruker kunstig intelligens til billedanalyse, analyse av sosiale medier og til analyse av store datasett.

SALT har erfaring med gjennomføring av systematiske kunnskapssammenstillinger (review-analyser) av publiserte forskningsresultater. Vi har også kompetanse til å utføre metaanalyser, der vi sammenstiller og analyserer publiserte data.

Referanseprosjekter

Se færre Se flere

Kontaktpersoner