Forskningsformidling og kommunikasjon

SALT gjør forskning forståelig, engasjerende og tilgjengelig for et bredt publikum.

Fra levende formidling til barn- og unge til populærvitenskapelig formidling fra forskningsprosjekter. SALT brenner for formidling!

Vi kan ta ansvar for kommunikasjon og formidling fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. I tillegg har vi lang vi erfaring med utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for barn og unge.

SALT er opptatt av å gjøre forskning tilgjengelig for et bredt publikum. Vårt tverrfaglige team har erfaring og kompetanse innenfor forskning, formidling, journalistikk og kommunikasjon.

I dialog med oppdragsgiver tilbyr SALT en skreddersydd kommunikasjonsplan som tar utgangspunkt i målgruppen for formidlingen og tilgjengelig budsjett.

• Populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon
• Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsstrategi
• Grafisk design, video og podcast
• Redaksjonelle tjenester
• Seminarer og arbeidsverksteder
• Profesjonelle foredragsholdere og konferansierer

Vi presenterer ny forskningsbasert kunnskap i en leken språkdrakt, med en teatralsk nerve og gjerne med rekvisitter, fysiske demonstrasjoner og nye teknologiske virkemidler. Våre undervisningsopplegg tilpasses målgruppens modenhetsnivå, og møter kompetansemålene i læreplanen.

• Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg
• Vitenskapsshow
• Entreprenørskapssmier
• Leken og kreativ tilnærming til realfagene, naturfag og samfunnsfag

SALT driver formidling fra store prosjekter, slik som Rydd i tide-programmet.

I samarbeid med oppdragsgiver utvikler SALT strategier for å nå ulike målgrupper i ulike medier. Vi har den daglige kommunikasjonen i sosiale medier, kontakt med presse og oppdaterer nettsider.

• Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsstrategi
• Grafisk design, video og podcast
• Redaksjonelle tjenester
• Daglig drift av sosiale medier, nettsider og pressekontakt

SALT har mange dyktige foredragsholdere som både brenner for faget sitt og formidlingen av kunnskapen. Vi tilbyr foredrag til konferanser, seminarer eller til bedrifter.

Pris per foredrag er 19 200 NOK ekskl. mva.
Reisekostnader og klimakompensasjon kommer i tillegg.

Referanseprosjekter

Se færre Se flere