Utstillingsdesign

Formidling av kunnskap er SALTs kjerneområde, og vi har lang erfaring med utvikling av utstillinger og opplevelsesrom. Vår tilnærming er å skape engasjerende opplevelser som formidler budskapet gjennom aktiv deltakelse med målgruppen i sentrum.

Vi foretrekker å samarbeide tett med oppdragsgiver om utvikling av innhold og design av utstillinger. Vi inviterer til arbeidsverksteder der oppdragsgiver og andre ressurspersoner bidrar med sin innsikt og ideér.

SALT kan tilby skreddersydde innstallasjoner og nøkkelferdige utstillinger tilpasset kundens behov. Vi har et bredt nettverk av dyktige samarbeidspartnere som leverer lysdesign, lyddesign, foliering, programmering og snekkertjenester.

SALT bringer sammen mennesker til idédugnader og arbeidsverksteder som et steg i utvikling av utstillinger. Sammen klekker vi ut innovative og kreative idéer eller løsninger, som ofte resulterer i en idébank til videre bruk.

Vi benytter Design Thinking som metodikk i vår tilnærming til oppdraget. Våre ansatte har solid erfaring som fasilitator av arbeidsverksteder, og vi skreddersyr våre verksteder med hensyn til målgruppen og oppdragsgiverens ønskede målsettinger. I etterkant av arbeidsverkstedene utformer vi visuelle konseptskisser som oppdragsgiver kan bruke i utviklingen av sine prosjekter.

SALT gjennomfører gjerne arbeidsverksteder som en egen tjeneste for din virksomhet, dersom målet i seg selv er å bringe ideer til torgs.

SALT utvikler konseptforslag i tett dialog med kunden. Vi sørger for at konseptet har et tydelig, sammenhengende og overordnet tema.

SALT bidrar til at oppdragsgivers formål og målsetninger konkretiseres til tydelige budskap. Dette kan omfatte hvordan konseptet skiller seg ut, hva som gjør det unikt, og hvordan det vil skape verdi.

Konseptforslaget omgjør ideer til konkrete kreative løsninger som inkluderer grafisk design, visuelle elementer, innhold og budskap.

Vi kartlegger målgrupper, og finner løsninger som når dem.

SALT har metoder for å undersøke og kartlegge brukerens behov, bevegelser eller handlingsmønster. Denne innsikten gir oss muligheten til å utvikle, videreutvikle eller forbedre tjenester eller produkter i tråd med brukerens behov.

SALT designer tjenester og produkter tilpasset ulike målgrupper og flater. Vi jobber med en metodisk tilnærming som sikrer at vi har god forståelse og forankring i bunn når vi definerer utfordringer og muligheter i et prosjekt. I nært samarbeid med oppdragsgivere og brukere utvikler vi konsepter og løsninger som danner en helhetlig opplevelse som formidler og engasjerer.

SALT har en bred ekspertise innenfor ulike fagområder, med spesiell kompetanse innen hav- og kystrelaterte emner. Vi samarbeider med våre oppdragsgivere for å utvikle faglig innhold til utstillinger.

SALT kan tilby skreddersydde innstallasjoner og nøkkelferdige utstillinger tilpasset kundens behov. Vi har et bredt nettverk av dyktige samarbeidspartnere som leverer lysdesign, lyddesign, foliering, programmering og snekkertjenester.

SALT kan bistå med å gjøre utstillingen digital, samt inkludere digitale løsninger som en del av opplevelsen gjennom apper eller QR-koder.