Prosjektledelse for store ryddeprogrammer

SALT har bred kompetanse innenfor prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av profesjonell opprydding av marin forsøpling.

Vi har ansvar for Rydd i tide-programmet som er finansiert av Handelens Miljøfond. Dette er sannsynligvis verdens største ryddeaksjon for marin forsøpling. Her har vi ansvar for å lyse ut ryddeoppdrag og følge opp profesjonelle ryddeaktører langs hele kysten. Vi har ansvar for Fishing for Litter og leder dette pilotprosjektet på vegne av Miljødirektoratet. Fishing for Litter er fiskernes egen miljødugnad der de bringer oppfisket søppel til kai. I tillegg har vi forsket på metoder for effektiv fjerning av marin forsøpling i områder med vanskelig fremkommelighet.

Vi kan ta ansvar for alle ledd i prosjektet. Fra planlegging, utarbeidelse av planer, risikovurderinger, daglig prosjektledelse, økonomistyring, rådgivning på metodikk og metode og rådgivning på avfallshåndtering.

Kontaktpersoner