Framtidsretta kystsamfunn

Norge har verdens nest lengste kystlinje. Denne unike kysten består av storslått natur, fascinerende marine økosystemer og ressurser i verdensklasse.

Langs denne værbitte kyststripa finnes også framtidsretta lokalsamfunn tuftet på blått entreprenørskap og en bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser. Her er et solid næringsliv utviklet av kystfolkets kunnskap og innovasjonsevne. Nå og i fremtiden skal kysten bestå av store og små samfunn som med tradisjonsrik kunnskap i bunn drives frem av nysgjerrig, kunnskapsrik ungdom som ønsker å bo og jobbe langs kysten. SALT har kunnskapen, kompetansen og kreativiteten som skal til for å være med å utløse kystens verdiskapingspotensial nå og i fremtiden.

Stedsutvikling

For å skape framtidsretta kystsamfunn må vi ha kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som danner fundamentet for gode og livskraftige samfunn. Denne innsikten får vi ved at menneskene som utgjør kystsamfunnene involveres og kunnskapen om nåtidige og framtidige lokale utfordringer kartlegges. SALT bistår kommuner, byer og tettsteder i å løse utfordringene og å se muligheter som næringsutvikling, attraktive arbeidsplasser, rekruttering og stedskvaliteter. Vi har erfaring fra arbeid med stedsutvikling og stedsidentitet, og deler den gjerne. Gjennom våre metoder bistår vi kommuner med å lede og utforme kommuneplanens samfunnsdel, med stort fokus på involvering av næringsliv og innbyggere. SALT forbereder og fasiliterer arbeidsverksteder og folkemøter for å innhente ny kunnskap om behovene til morgendagens kystsamfunn. SALT er alltid på søken etter ny kunnskap om framtidas kystsamfunn og står klare til å bidra med utviklingen av ditt lokalsamfunn.

Klima- og bærekraftstrategi

En framtidsretta næringsutvikling drives av aktører som tar bærekraftige valg for bedriften, lokalsamfunnet og planeten. SALT bistår virksomheter med utvikling av klima- og bærekraftstrategi, risikoanalyser og rapportering. I samarbeid med aktørene fasiliteter vi gode vesentlighetsanalyser og innspillsprosesser som inkluderer både ledere og ansatte. Vi kombinerer innsikten fra bedriften med forskningsbasert kunnskap om klima, bærekraft og risikoforståelse. Sammen tilrettelegger vi for en god implementering av bærekraftstrategien og sikrer at arbeidet bidrar til nye forretningsmuligheter og en styrket konkurransekraft for virksomheten. SALT mener kunnskap om klimarisiko og god oppfølging av bærekraftsmålene er utslagsgivende for framtidsretta samfunn så vel som bedrifter.

Kunnskapskommunikasjon

SALT leverer også formidlingskonsepter til et voksent publikum, alltid med mål om å presentere ny kunnskap i nye formater. SALT har lang erfaring som formidlingsansvarlig i forskningsprosjekter og har kunnskap om hvilke formidlingsverktøy og kanaler som bør benyttes for å nå bestemte målgrupper. Vi har dyktige prosessledere som kan bistå i konseptutvikling av skriftlig formidling, opplevelsesrom og visningssentre. Vi bidrar gjerne med innholdsproduksjon til fysiske og digitale konferanser. Vi skreddersyr program, innhenter og veileder innledere og stiller med konferansier som binder sammen og løfter konferansen til å bli en kunnskapsopplevelse publikum sent vil glemme.

Formidling til barn og unge

SALT har et brennende engasjement for ungdommen og jobber alltid for at forskning og kunnskap skal formidles til denne målgruppen. Vi har solid erfaring med hvilke verktøy som må tas i bruk, og gjennom en levendegjort og leken formidling blir vi hele tiden kjent med nye sider av kystungdommen. SALT presenterer ny forskningsbasert kunnskap i en leken språkdrakt, med en teatralsk nerve i manus, med kostymer, rekvisitter og fysiske demonstrasjoner. Gjerne i samarbeid med teaterinstruktør, med musiker, lyd- og lystekniker, kokk eller skipper. Noen ganger tar vi i bruk andre verktøy for å treffe våre unge kystentreprenører og kommuniserer gjennom film og interaktiv kunnskapsformidling. SALT formidling har alltid som mål å gi kystungdommen framtidstro, slik at de kan utvikle en interesse for kunnskap og læring, og kanskje satse på en fremtid i et stort eller lite kystsamfunn?

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Kartlegger opplæringsressurser
På oppdrag fra Handelens Miljøfond og Marfo er SALT i gang med å kartlegge opplæringsressurser in...
 
Hvordan kan SALT bistå deg?
Vi gleder oss over rekordstor ordreportefølje for 2024, men har fortsatt rom for nye oppdrag! Vis...