Framtidsretta kystsamfunn

Norge har verdens nest lengste kystlinje. Denne unike kysten består av storslått natur, fascinerende marine økosystemer og ressurser i verdensklasse.

Langs denne værbitte kyststripa finnes også framtidsretta lokalsamfunn tuftet på blått entreprenørskap og en bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser. Her er et solid næringsliv utviklet av kystfolkets kunnskap og innovasjonsevne. Nå og i fremtiden skal kysten bestå av store og små samfunn som med tradisjonsrik kunnskap i bunn drives frem av nysgjerrig, kunnskapsrik ungdom som ønsker å bo og jobbe langs kysten. SALT har kunnskapen, kompetansen og kreativiteten som skal til for å være med å utløse kystens verdiskapingspotensial nå og i fremtiden.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Vi har lansert SALTe tjenester på nett
"Hva er det egentlig dere gjør i SALT?" Det spørsmålet har vi som jobber i SALT fått mange
 
Undersøker årsaker til fiskeri lovbrudd
Hvordan kan fiskerikriminalitet forhindres? Det er spørsmålet som stilles i forskningsprosjektet Jus