Marin forvaltning

Havet rommer et usynlig, men enormt potensiale for fremtidige bidrag til arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten. En kunnskapsbasert forvaltning er forutsetningen for at havnæringene i framtiden skal kunne øke sine bidrag til verdiskapningen – lokalt, så vel som nasjonalt og globalt.

Kystsonens kompleksitet, med et rikt mangfold av habitater, økosystemer og arter – men også et mangfold av interesser, aktører og lovverk, gjør at en bærekraftig forvaltning er avhengig av engasjement, kunnskap, overvåkning, dialog og reguleringer for å sikre fremtidig vekst og utvikling.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Vi har lansert SALTe tjenester på nett
"Hva er det egentlig dere gjør i SALT?" Det spørsmålet har vi som jobber i SALT fått mange
 
Undersøker årsaker til fiskeri lovbrudd
Hvordan kan fiskerikriminalitet forhindres? Det er spørsmålet som stilles i forskningsprosjektet Jus