Under visjonen framtidstro for havet, kysten og folket jobber vi for å finne konkrete løsninger på kystens utfordringer, for å skape arbeidsplasser langs kysten og for å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Aktuelt

Fishing for Litter oppe til vurdering
SALT har hatt gleden av å administrere Fishing for Litter siden prøveordningen startet opp i 2016...
 
Årsrapport 2020
2020 var en milepæl i SALTs historie. Vi feiret 10-års jubileum, og gjennomførte "det salte ...
 
Reduser plastforbruket med Plastsimulatoren
SALT har bidratt med vår ekspertise i utviklingen av Plastsimulatoren. Denne er et verktøy for å ...
 
Med skoleelever til Kirkenes
Denne uka har SALT og prosjektleder Norges Fiskarlag hatt med to klasser fra Vest-Lofoten videreg...
 
Telefon
+47 919 22 802
E-post