SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • OPTIMAKELP – The Kelp Experience
    OPTIMAKELP – The Kelp Experience

    SALT er delansvarlig for formidlingen av det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP som igangsettes i 2018 og går frem til 2021. Forskningsprosjektet skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gjennom disse tre årene undersøke hvordan tang- og tareforekomstene i norske farvann best kan bli høstet og forvaltet for å sikre at økosystemtjenestene de leverer samtidig blir ivaretatt i en fremtid med klimamessig og sosioøkonomisk usikkerhet. OPTIMAKELP har tre forskningsområder i Norge som hovedfokus under forskningsperioden; nemlig Vega, Frøya og Hammerfest.

    I forbindelse med formidlingen av forskningen utformet SALT et todagers undervisningsopplegg for barn og unge, primært i ungdomsskolealder, kalt The Kelp Experience. The Kelp Experience skal skape entusiasme omkring tang og tare som historisk, nåtidig og fremtidig ressurs, samt gi elevene innsikt i høsting av ressursen, som f.eks det utrolige mangfoldet av produkter som inneholder algekomponenten alginat, og kunnskap om biologien i disse plantene og deres rolle i det marine økosystemet. Det ble også gjennomført  en praktisk bolk hvor ungdommene lærte seg å lage matretter av tang og tare med en profesjonell kokk som veileder, samt en bolk hvor ungdommene fikk lage film med en profesjonell filmskaper.