SALT kunnskap - friske idéer
 
Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone
Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

SALT er samarbeidspartner i et forskningsprosjekt som skal undersøke lokalbefolkningens verdsetting av marine ressurser i kystsonen.