SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden
    Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

    SALT ledet en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden med Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland som underleverandører. Skjerstadfjorden er et unikt fjordsystem, der det største dypet er 500 meter, mens utløpet i Saltstraumen ikke er mer enn 26 meter dypt. Undersøkelsen hadde særlig fokus på å avdekke eventuell overgjødsling av fjordsystemet.

    Les mer om undersøkelsen og last ned rapport.