SALT kunnskap - friske idéer
 
Kystnære fiskerier
Kystnære fiskerier

Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. SALT gjennomførte en stor utredning av den kystnære fiskeriaktiviteten i regionen. Det ble gjennomfør intervjuer med fiskere i de fleste kommunene i området, med fokus på arter, sesonger og redskapsbruk. Utredningen var en del av kunnskapsinnhentingen omkring virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.