SALT kunnskap - friske idéer
 
FanpLESStic-Sea
FanpLESStic-Sea

Store mengder mikroplast strømmer ut i havet fra landbaserte kilder. Prosjektet FanpLESStic-Sea har som mål å gjøre noe med dette, spesielt i området rundt Østersjøen.

Prosjektet har tre hovedmål:

  • Øke kunnskapen om hvor mikroplast kommer fra og transportveier
  • Evaluere teknologi som kan redusere mikroplast eller redusere tilstrømmingen til vannveier
  • Øke kunnskap og engasjement hos beslutningstakere gjennom forslag om kostnadseffektive metoder for reduksjon av mikroplast

Prosjektet har partnere i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Latvia, Litauen og Russland. SALT er eneste norske deltaker i prosjektet.

Prosjektperioden strekker seg fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021, og har et totalt budsjett på 2 968 069 euro.