SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Emerging Leaders
  Emerging Leaders

  Emerging Leaders er et sidearrangement i forkant av Arctic Frontiers og i samarbeid med Norges Forskningsråd, som utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning til å møtes og bygge en felles faglig og sosial arena. Gjennom en knapp uke blir de unge kandidatene like godt kjent med unike arktiske problemstillinger som de blir kjent med hverandre.

  For å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom fordrer fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis en bred forståelse for muligheter og utfordringer. Emerging Leaders er et utviklingsprogram med utgangspunkt nettopp i arktiske problemstillinger for unge ledere og forskere. Programmets formål er nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i Norge og i Arktis generelt. Målet er å samle rundt 30 yngre forskere og unge ledere fra Norge og andre land til en aktuell Arktisk arena tidlig i kandidatenes lederutvikling.

  Emerging Leaders leder opp til en presentasjon under den årlige internasjonale konferansen i januar i Tromsø, Arctic Frontiers. Kandidatene fra ulike land deltar i en godt sammensatt mix av tekniske, sosiale og kulturelle delarrangementer sammen med veiledning fra mentorer i fra privat sektor, politikk og forskning. Programmet starter i Bodø og går ombord Hurtigruten, og innom Lofoten før turen fortsetter til Tromsø. For å bedre forstå og oppleve de marine ressursene og deres potensial legger programmet inn et døgn i Lofoten. Kandidatene blir hele tiden utfordret til å diskutere og presentere gjennom hele fagprogrammet som retter søkelys på isblå muligheter og utfordringer med ulike årlige undertemaer som marin forsøpling, havteknologi og kunnskapsbasert forvaltning i Arktis. Programmet i sin helhet inkluderer følgende sesjoner:

  Session 1: Politics and Security in the High North
  Session 2: Technology Development and Arctic Business
  Session 3: Årlig Arctic Frontiers
  Session 4: Presentasjonsverksted