Folk

SALT har høy faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap – med spisskompetanse om nordlige problemstillinger.

Telefon
+47 919 22 802
E-post