Anbefalt metode for Plastruskens målinger av forsøpling i Oslos vassdrag
18.02.2020 | Marin forsøpling

Plastrusken er et inititativ igangsatt av Ruskensekreteriatet og Oslo Kommune som et tiltak for fjerning av plast i Akerselva. Denne aksjonen har blitt arrangert siden 2017. Høsten 2020 ble aksjonen også utført i Alnaelva. I sammenheng med dette ønsket Oslo Kommune og Rusken å videreutvikle metoden for registrering av innsamlet avfall for å få mer relevant kunnskap om kilder og årsaker bak plastforsøplingen i elva. SALT og Hold Norge Rent ble kontaktet for å observere Alnaelva-aksjonen, og med sine erfaringer, komme med anbefaling til utvikling av metode.

Forfatter
Medforfatter(e)
Benedikte Nashoug

Tora Tokvam Drægni, SALT
Mari Mo Osterheider, Hold Norge Rent
Malin Stapnes Dahl, Hold Norge Rent