Anbefalt metode for Plastruskens målinger av forsøpling i Oslos vassdrag
18.02.2020 | Marin forsøpling

Plastrusken er et inititativ igangsatt av Ruskensekreteriatet og Oslo Kommune som et tiltak for fjerning av plast i Akerselva. Denne aksjonen har blitt arrangert siden 2017. Høsten 2020 ble aksjonen også utført i Alnaelva. I sammenheng med dette ønsket Oslo Kommune og Rusken å videreutvikle metoden for registrering av innsamlet avfall for å få mer relevant kunnskap om kilder og årsaker bak plastforsøplingen i elva. SALT og Hold Norge Rent ble kontaktet for å observere Alnaelva-aksjonen, og med sine erfaringer, komme med anbefaling til utvikling av metode.

Forfatter
Medforfatter
Benedikte Nashoug

Tora Tokvam Drægni, SALT
Mari Mo Osterheider, Hold Norge Rent
Malin Stapnes Dahl, Hold Norge Rent

Telefon
+47 919 22 802
E-post