Marthe Larsen Haarr
Seniorforsker

Marthe er en merittert forsker, med en unik evne til analytisk og vitenskapelig arbeid. Hun avla sin doktoravhandling i 2018 ved University of New Brunswich, Saint John. For denne avhandlingen fikk hun en gullmedalje Governor General for sin fremragende forskning. Hennes akademiske spisskompetanse er reproduksjonsbiologi, økologi og forvaltning av hummer. Hennes nåværende forskning dreier seg hovedsakelig om kvantifisering og romlig analyse av marin forsøpling. Hun har delt sin fagkunnskap gjennom undervisning og veiledning til studenter, samt til øvrig publikum gjennom ulike formidlingsarenaer.

Marthe har en mastergrad og en Ph.D. i marinbiologi fra University of New Brunswick i Canada. Gjennom doktorgradsarbeidet undersøkte hun om det canadiske hummerfisket kan ha påvirket kjønnsmodningsalderen på hummer. Hun var også opptatt av hvordan klimaendringer påvirker syklusen for klekking av hummeregg. Videre så hun på hvordan store variasjoner kan endre datagrunnlaget for hvordan vi driver havforvaltning.

Marthe er faglig ansvarlig for utviklingen av Marine Debris Action Planner (MAP) som SALT utvikler i samarbeid med GRID-Arendal. Hun er helt sentral i utviklingen av SALTs forskning på makroplast og har bred erfaring innen forskningssamarbeid med fiskere og fiskeriorganisasjoner. I SALT har hun vært involvert i flere vitenskapelige publikasjoner og banebrytende forskningsarbeider innenfor marin forsøpling.

Marthe er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner