Carl Höjman
Fagleder marin forsøpling

Carl har en solid erfaring som rådgiver for næringslivet innenfor klimaregnskap og bærekraftsrapportering, miljøprøving og revisjon mot miljøstandarder og etiske retningslinjer. Han har ledet en rekke typer prosjekter, fra utvikling av programvare til analytiske oppdrag og arrangement av regionale konferanser. Carls sterke engasjement for marin forsøpling startet når han jobbet som bærekraftrådgiver innenfor reiseliv på Sri Lanka der han fikk se de overveldende problemene med forsøpling vokse for hver dag.

Carl har en bachelorgrad i miljøvitenskap og en mastergrad i Sustainable Business Leadership fra Lunds universitet i Sverige. Han har også tatt et utvekslingsår i Canada, samt tatt flere fag innenfor makro- og mikroøkonomi. Han har også profesjonell utdanning i GRIs standard for bærekraftsrapportering, klimaregnskap ut fra GHG-protokoll, prosjektledelse, miljørevisjon ut fra ISO-standard og kurs i menneskerettigheter for organisasjoner.

I SALT er Carl fagleder for marin forsøpling. Med imponerende effektivitet og varm tilstedeværelse navigerer han fagruppen med stø hånd. Han er en del av SALTs ledergruppe og er prosjektleder for flere av de store prosjektene til SALT innenfor marin forsøpling og er en viktig strateg når det gjelder prosjektledelse, prosjektplanlegging og faglig kvalitet. I tillegg er han en av to IT-ansvarlige i bedriften.

Carl er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner