Marte Haave
Seniorforsker

Marte har tro på at samarbeid på tvers av grenser og disiplin er nøkkelen til å løse utfordringen med plastforsøpling, og brenner for god kommunikasjon og formidling – særlig til barn og unge, for å skape økt bevissthet, forebygge plastforsøpling og sikre gode folkeforskningsdata. Hun har blant annet vært å se i TV-serien «Plasthavet» på NRK der hun har bidratt som rådgiver og formidler. Marte er en av grunnleggerne av North Atlantic Microplastic Centre (NAMC), og har solid forskningsbakgrunn innen plastforurensning, miljøeffekter av mikroplast og systemer for håndtering av plast som miljøforurensning.

Som toksikolog er Marte særlig opptatt av hva som skjer når mikroplast tas opp i næringskjeden hos både mennesker og dyr, og av kildene til plast i mat. Hun har sin bakgrunn fra persistente miljøgifter og effektene av disse på hormonsystemer og nerveutvikling i pattedyr – fra isbjørn til hvite mus, og har blant annet gjort studier av opptak av plast i ville dyr, og i torsk langs kysten.

Marte har hovedfag på hormonforstyrrende effekter av miljøgifter i isbjørn fra NTNU, og er utdannet Ph.D fra Universitetet i Bergen, Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Hun er tidligere seniorforsker i Norce, og har også hatt en bistilling som 1. amanuensis ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet med metodeutvikling for kvantifisering av mikroplast, og gjennomført kartlegging og kvantifisering i miljøprøver fra havbunn, jord, vann, organismer og i bymiljøet. Hun har erfaring fra prøvetakning og merking av ville dyr, kontrollerte lab-studier av pattedyr, og bruk av molekylærbiologiske og cellebiologiske metoder. Hun har også jobbet med miljøovervåkningsprogrammer, og har ledet større miljøundersøkelser for industri og næringsliv. Hun har også deltatt i internasjonale forskningsprosjekter som forsøker å kartlegge opptaket og bevegelsen til plast i kroppen.

I SALT jobber Marte som seniorforsker innen marin forsøpling ved vårt kontor i Bergen. Her vil hun også ha ansvaret for å lede Rydd Norge 2 i Vestland fylke. Når hun ikke er å finne på SALTs kontor eller i felt dyrker hun sin interesse for friluftsliv, så vel som økologisk hagebruk.