SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • Havplast
    Havplast

    HAVPLAST- Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling –  har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringen, og bidra til å fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor. Herunder bidra til en bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen, og foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak.