Bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø

En kvalitativ styringsanalyse

17.04.2023 | Marin forvaltning

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har SALT kartlagt bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø. Rapporten konkluderer med at planavklaringene i kyst- og sjøarealer kan bli bedre, og at det er potensiale for å få til bedre konsekvensutredninger i arealplanleggingen. SALT gir i rapporten flere anbefalinger til hvordan kystsoneplanleggingen kan styrkes.