Kjersti Eline Tønnessen Busch
Daglig leder, gründer

Gjennom etableringen og oppbyggingen av en bedrift med 22 ansatte fordelt på kontorer i hele landet, har Kjersti sammen med sin med-gründer Kriss Rokkan Iversen virkelig gjennomført en bragd: Å opprette en sterk kompetansebedrift i vekst i Nord-Norge. Kjerstis kunnskap og innsikt strekker seg fra marin forsøpling, norsk kysthistorie, nordnorsk næringsutvikling og fiskeri, til forskningsformidling om det aller meste som lever i det blå havet: en levende kunnskapsbank som savner sidestykke.

Kjersti er en høyt verdsatt leder med stor arbeidskapasitet, lyttende tilstedeværelse, sterke analytiske evner og en formidabel formidlingskompetanse. Hun er også en ettertraktet foredragsholder og har en unik evne til å tilpasse seg mangfoldige mottakere gjennom spisset formidling som inkluderer kunnskapsbaserte perspektiver fra næringsliv, akademia og media.

Kjersti har en doktorgrad i akvakultur fra UiT Norges Arktiske Universitet. Hun har også hovedfag i akvakultur og cand. mag. fra det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg har hun studert mandarin ved Universitetet i Xiamen, Kina. Før hun ble gründer i SALT sammen med Kriss Rokkan Iversen, jobbet hun som programkoordinator for senter for farmasi ved UiB, og som forsker ved torskeyngelanlegget til Lofilab i Lofoten.

I SALT jobber Kjersti som daglig leder, og er øverste ansvarlig for alle prosjektleveranser, den daglige driften og for den strategiske utviklingen av selskapet. Det hele startet med en visjon om å levere forskningsformidling i verdensklasse, og har resultert i at hun har ledet arbeidet med å etablere den helt unike, SALTe formidlingsformen. Hun har ledet flere titalls prosjekter og holdt foredrag for et vidt spenn av publikum fra barnehagebarn til internasjonale næringslivstopper.

Kontorsted: Svolvær

Kjersti er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner