Klimasatsing i kystfiskehavner
18.02.2021 | Framtidsretta kystsamfunn

Delprosjekt 5 – Verdikjeder og samhandling

I denne rapporten finner vi at det for kystfiskenæringen er flere barrierer som må møtes for å utløse omstilling mot lavutslippsteknologi. Samtidig vil elektrifisering av kystfiskenæringen påvirke både fiskemottak, verft, utstytsleverandører og andre næringer med tilknytning til fiskerinæringen og havna.

Telefon
+47 919 22 802
E-post