Marin forsøpling i strandsonen i Troms, Finnmark og på Svalbard
06.12.2020 | Marin forsøpling