Fishing For Litter 2020
15.03.2020 | Marin forsøpling

Årsrapport

Denne rapporten oppsummerer gjennomføring og resultater av Fishing for Litter ordningen i Norge i 2020. This report summarizes the implementation and results of the Fishing for Litter scheme in Norway in 2020.

Telefon
+47 919 22 802
E-post