Innføring av "Fishing for Litter" som tiltak mot marin forsøpling i Norge
27.04.2015 | Marin forsøpling

Plan for gjennomføring av en 2-årig prøveordning i 4 norske havner i perioden 2016 – 2017

Telefon
+47 919 22 802
E-post