Innføring av "Fishing for Litter" som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Plan for gjennomføring av en 2-årig prøveordning i 4 norske havner i perioden 2016 – 2017

27.04.2015 | Marin forsøpling