Fiske med faststående redskaper i tre utredningsområder som er aktuelle for etablering av offshore vindkraftverk
27.04.2013 | Marin forvaltning

Selvær, Gimsøy og Vannøya.

Forfatter
Kriss Rokkan Iversen
Telefon
+47 919 22 802
E-post