Fiske med faststående redskaper i tre utredningsområder som er aktuelle for etablering av offshore vindkraftverk

Selvær, Gimsøy og Vannøya.

27.04.2013 | Marin forvaltning
Forfatter
Kriss Rokkan Iversen