Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden
27.04.2014 | Marin forvaltning
Medforfatter
Kjersti Eline Tønnessen Busch

Kriss Rokkan Iversen
Maia Røst Kiele
Janne Gitmark
Vera Remen
Roger Velvin
Morten Krogstad.

Telefon
+47 919 22 802
E-post