Guri Hjallen Eriksen
Forsker

Guri har en solid og tverrfaglig bakgrunn innenfor forvaltning og regulering av marine ressurser og kystarealer fra arbeid i offentlig forvaltning, i det private næringsliv og som forsker. Hennes interesse for fiskeriforvaltning startet tidlig, og hun ble allerede som ung jente engasjert i næringens utfordringer og historie. Hun er oppvokst i Lofoten og etter mange år i hovedstaden, valgte hun å flytte tilbake til sentrum for Norges fiskerinæring. I 2022 fullførte hun en doktorgrad om regulering av kommersielle fiskerier i Norge som nærings-PhD i SALT, i samarbeid med det juridiske faktultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingen studerte hva vi gjør når vi regulerer fiskerier, og hvordan lovverket kan forbedres slik at miljømål og andre sentrale samfunnshensyn kan styrkes i praktisk forvaltning. Avhandlingen inkluderte også komparative perspektiver fra canadisk fiskeriregulering. I SALT jobber Guri deltid som forsker i en rekke prosjekter under fagområdet marin forvaltning. Hun har også en deltidsstilling som postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett/UiO der hun studerer framtidens kontroll- og overvåking av kommersielle fiskerier, med hovedvekt på muligheter og begrensninger som følger med ny teknologi.

Guri har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO), og en mastergrad fra Universitetet i Tromsø (UiT) i fiskerifag. Hun har jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaene Kyllingstad Kleveland Advokatfirma og Arntzen de Besche. Hun har også jobbet åtte år som rådgiver og seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet med saker som omhandlet fiskeri- og havbruksnæringen.

I tillegg til doktorgradsarbeidet har Guri hatt ansvaret for flere større leveranser i SALT. Blant annet som leder av SALTs bidrag i et stort forskningsprosjekt i EU ledet av NIVA. Prosjektet, med det velsmakende akronymet TAPAS, handler om bærekraftig akvakultur. I dette prosjektet undersøkte Guri om økosystemtjenesteperspektiver er, eller kan bli, integrert i norsk akvakulturforvaltning. Hun er også involvert i forskningsprosjektet JustFish som studerer fiskerikriminalitet, og har ledet arbeidet med en større kartlegging av bruken av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø, på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Med sin uredde og blide innstilling byr hun opp til spennende samtaler og en god latter og går aldri av veien for en utfordrende omgang med quiz.