Guri Hjallen Eriksen
Nærings-ph.d.

Guri har en svært solid bakgrunn innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning. Hennes interesse for fiskerispørsmål startet tidlig og ble allerede som ung jente engasjert i næringens utfordringer og historie. Hun er født og oppvokst i Lofoten og etter mange år i hovedstaden, valgte hun å flytte tilbake til sentrum for Norges fiskerinæring. I SALT arbeider hun med en nærings-ph.d. om norsk fiskeriregulering i samarbeid med juridisk faktultet ved Universitetet i Oslo. Hovedformålet er å undersøke i hvilken grad miljømessig bærekraft, sosiale hensyn og aktørenes rettssikkerhet ivaretas i fiskerireguleringen. I tillegg jobber Guri med andre prosjekter i fagområdet marin forvaltning.

Guri har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har også en mastergrad fra Universitetet i Tromsø (UiT) i fiskerifag. Hun har jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaene Kyllingstad Kleveland Advokatfirma og Arntzen de Besche. Hun har også jobbet åtte år som rådgiver og seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet med saker som omhandlet fiskeri- og havbruksnæringen.

I tillegg til doktorgradsarbeidet har Guri hatt ansvaret for SALTs leveranse et stort forskningsprosjekt i EU som ledes av NIVA: Prosjektet, med det velsmakende akronymet TAPAS, handler om bærekraftig akvakultur. I dette prosjektet undersøkte Guri om økosystemtjenesteperspektiver er, eller kan bli, integrert i norsk akvakulturforvaltning. Hun er også involvert i forskningsprosjektet JustFish som skal studere fiskerikriminalitet.

Med sin uredde og blide innstilling byr hun opp til spennende samtaler og en god latter og går aldri av veien for en utfordrende omgang med quiz.

Telefon
+47 919 22 802
E-post