Anders Balteskard
Seniorrådgiver, designer

Anders er en kunnskapsrik og erfaren designer som evner å balansere helhetsperspektiv og detaljfokus på en glimrende måte. Som designer er Anders både strukturert og kreativt engasjert. Anders har erfaring fra alt fra utvikling av visuell profil, til utstillinger, samt utarbeiding av prosessverktøy til stedsutviklingsprosjekter. Ønsker du å omsette gode ideer til forståelige og engasjerende konsepter er Anders helt riktig mann å snakke med.

Med bakgrunn som gründer og designer i Sisu design, har Anders et solid fundament som designer og rådgiver. Gjennom mange års erfaring fra arbeid med design har Anders opparbeidet seg solid kompetanse på prosjekter innen identitetsutvikling og visuell design. Anders fungerer ofte som brobygger mellom oppdragsgiver og designteamet. I 2021 gjennomførte han PARK Academys Design Leadership-program, som gav han ny kunnskap om designledelse.

I SALT jobber Anders med design av metoder, tjenester, formidlingskonsepter og visuell design.