Joan Fabres
Fagleder marin forvaltning

Joan har en master i geologi og en doktorgrad i marin geologi fra Universitetet i Barcelona og har en anselig og imponerende bakgrunn fra internasjonale forskningsprogrammer. Før Joan startet i SALT, jobbet han en årrekke for GRID-Arendal, og har der fungert som en av pionerene bak oppbyggingen av marin forsøpling som fag og internasjonal samarbeidsarena. I årene i GRID-Arendal var Joan med å bygge en sammensatt prosjektportefølje innenfor dette relativt nye fagområdet, og tok med seg denne unike erfaringen inn i sin stilling som fagsjef for marin forvaltning i SALT.

Joan har vært engasjert i havforskning gjennom deltakelse i nasjonale og europeiske forskningsprosjekter, samt i et forskningsopphold ved State University i New York finasiert gjennom programmet Marie Curie. Han har vært programkoordinator for UNEPs kontinentalsokkelprogram, samt vært økosystemekspert i UNEP/MAPs handlingsplan for Middelhavet. Han har jobbet med utvikling og implementering av marine forvaltningsplaner i disse organene og har utviklet en unik evne til å sammenstille sosiale og økologiske hensyn. Samtidig er han en faglig bauta innenfor marin forsøpling. Han er en dyktig forsker med flere internasjonale fagfellevurderte publikasjoner bak seg.

Han har mangeårig erfaring med å bygge nettverk og partnerskap på tvers av myndigheter, forskningsmiljø, næringsliv og sivile aktører. Joan er flerspråklig med spansk, katalansk, engelsk og norsk i bagasjen, og er en viktig ressurs i oppbyggingen av SALTs internasjonale satsning. Han har koordinert flaggskipsprogrammer, som kontinentalsokkelprogram, med fokus på å bygge kapasitet i utviklingsland som grenser til havet. Joan styrer vårt kontor i Arendal og er vår gode representant på Sørlandet.