Ragnhild Ørnes
Fagleder framtidsretta kystsamfunn, nestleder

Ragnhild har et stort engasjement for utvikling i distriktene, hun drives av å jobbe for gode bo- og arbeidssteder med nærhet til kystens dyrebare ressurser. Ragnhild er både nestleder i SALT og fagleder for faggruppen framtidsretta kystsamfunn. Hun har vært ansatt i SALT siden 2013, og har i løpet av årene vært administrasjonsansvarlig, nestleder og fagsjef.

Ragnhild har en visjonær og makeløs evne til å skreddersy og sammenstille idéer, fortellinger og konsepter til håndfaste produkter. Hun har rik erfaring fra å lede arbeidsverksteder, og er den rette personen til å ta ansvar for prosesser som kartlegger stedsutvikling, stedsmerkevarer og historieformidling med en sterkt kreativ, framsynt og lyttende tilstedeværelse.

Ragnhild er utdannet siviløkonom med bachelor i økonomi og småbedriftsledelse, og en mastergrad i entreprenørskap og innovasjonsledelse. Hennes masteroppgave omhandlet innovasjon i opplevelsesbaserte reiseliv. Ragnhild har tidligere jobbet med forretningsutvikling spesielt knyttet til reiselivsnæringen.

I SALT jobber Ragnhild både som nestleder og som fagleder i framtidsretta kystsamfunn. Ragnhild er en svært erfaren prosjektleder og er en dyktig strateg. Hun har ledet flere stedsutviklingsprosjekter gjennom omfattende kartlegging, analyse av innsamlede data og evaluering i form av identifisering av relevante tiltak for videre stedsutvikling. Ragnhild er også sentral i den strategiske utviklingen av SALT som selskap, og er sentral i prosjektplanlegging og faglig kvalitetskontroll av prosjektene knyttet til framtidsretta kystsamfunn.