Niclas Risvoll
Seniorrådgiver

Niclas har både teknisk og designfaglig kompetanse, som i SALT gjør han til en helt sentral brikke i alt fra innovasjonsprosesser til formidlingsprosjekter. Som utdannet sivilingeniør er Niclas både detaljfokusert og løsningsorientert, men samtidig har han en utpreget kreativ sans og alltid et unikt blikk på oppgavene han står ovenfor. Niclas er med andre ord en svært verdifull sparringspartner uansett tema og problemstilling.

Niclas har en mastergrad i produktutvikling og produksjon fra NTNU, og skrev i 2010 sin avhandling om utvikling av miljøvennlige fritidsbåter. Han har erfaring innen prosjektledelse, rådgiving, merkevarebygging, tjenesteinnovasjon, konseptutvikling og visuell kommunikasjon. Han har vært involvert i oppstarten til flere nye selskaper, i tillegg flere års feltingeniørerfaring. Med sin feltingeniørbakgrunn og brede friluftsinteresse er Niclas naturligvis også en selvskreven ressurs i felt.

I SALT jobber Niclas med innovasjonsprosesser, formidlingskonsepter og SALT sin visuelle kommunikasjon. Han er også en viktig ressurs i utviklingen av nye produkter, tjenester og forretningsområdet for SALT.