Sverre Helmersen Håpnes
Seniorrådgiver

Sverre er en engasjert og kunnskapsrik formidler med stor innsikt i og entusiasme for livet under vann. Han har vært involvert i formidling av vidspent tematikk fra kystinnovasjon, tang og tare, dypvannskoraller, oppdrettsteknologi til plastforsøpling. Sverre jobber i faggruppen marin forvaltning i SALT og har en svært variert prosjektportefølje.

Sverre har en bachelorgrad i marin biologi, og en mastergrad i marin kystutvikling fra NTNU. I mastergradsarbeidet analyserte han romlig fordeling av bunnfisk ved hjelp av undervannsteknologi. Han er også i gang med praktisk-pedagogisk utdannelse i biologi og naturfag, og blir ferdigutdannet lektor i 2021. Han har avtjent førstegangstjeneste i Forsvarets ingeniørbataljon.

Han er også en erfaren medarbeider innenfor marin forsøpling, hvor han blant annet jobber med kartlegging av søppel fra fiskerinæringen i Trøndelag og administrering av Rydd Norge Trøndelag - et stort prosjekt med mål om å rydde 40 % av norskekysten minst én gang.

Han har gjennomført mange feltarbeid i SALTs tjeneste, og kjenner den norske strandlinja bedre enn de fleste. Som engasjert formidler har han deltatt i SALTs mange skoleturnéer som Blått:Rått:Rabalder og undervist elever i dypvannskoraller gjennom forskningsprosjektet FATE. I tillegg er han en skikkelig blid fyr som får energi av menneskemøter.

Sverre er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner