From Lab to landmarks

Mulighetsstudie

27.01.2024 | Framtidsretta kystsamfunn

Sammen med norske og finske partnere i Interreg Aurora prosjektet «From labs to Landmark», presenterer SALT i denne rapporten en mulighetsstudie for digital, kunnskapsbasert besøksforvaltning og formidling på Nordkalotten.

Forfatter
Medforfatter(e)

Hanna Autto, Universitetet i Helsinki