Hilde Rødås Johnsen
Seniorrådgiver, kommunikasjonsansvarlig

Hilde har en lang og variert erfaring i fiskeri- og kystrelaterte spørsmål som tidligere daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Hilde har høy faglig kompetanse innenfor fiskeri, næringspolitikk og forvaltning. Hun har derfor den unike kombinasjonen av å være en allsidig prosjektleder som kan bidra med kunnskap innen alt fra ressursforvaltning, fiskerifaglige utredninger, til formidling, kreative tekster og entreprenørskap. Hun brenner for prosjekter som kan bidra til å fremme en positiv utvikling langs kysten - i skjæringspunktet mellom sjømatnæring, miljø, entreprenørskap og utdanning. Hilde er også kommunikasjonsansvarlig for SALT.

Hilde er utdannet cand. mag. i offentlig politikk og administrasjon og har praktisk-pedagogisk utdannelse fra Nord Universitet. Hun har også studert pedagogikk og har bakgrunn som journalist. Hilde har også et stort nettverk i fiskeri- og oppdrettsnæringen og nyter stor respekt hos næringsaktørene.

Hilde er prosjektleder for et av SALTs viktigste og mest langvarige prosjekter, nemlig Fishing for Litter. Gjennom dette prosjektet har fiskere samlet inn over 650 tonn avfall gjennom normal fiskeriaktivitet. Hilde har også ved flere anledninger vært involvert i tekstproduksjoner SALT har levert til oppdragsgivere som Kunnskapsbanken Nord-Norge og forskning.no. Som mangeårig innbygger i Flakstadsamfunnet er hun ansvarlig for SALTs kontor på Ramberg.

Hilde er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner