Malin Jacob
Vikarierende fagleder framtidsretta kystsamfunn

Malin er vikarierende fagleder for fagområdet framtidsretta kystsamfunn. Hun var tidligere fagleder for marin forsøpling i SALT. Hun startet tidlig en karriere som aktiv miljøverner og ble kåret til Norges Miljøhelt av Aftenposten i 2008. Hun var nestleder i Natur og Ungdom nasjonalt i 2009 og hun er også en av damene som står bak det grønne bloggkollektivet Grønne Jenter. Som om ikke det var nok, krysset hun Atlanterhavet i 2014 i en seilbåt for å forske på mikroplast. Mellom 2015 og 2018 var Malin fagleder for hav og internasjonale relasjoner i organisasjonen Hold Norge Rent, hvor hun blant annet var prosjektleder for Strandryddedagen.

Malin er statsviter og har også studert historie, internasjonale relasjoner og sosiologi. Hun har åtte års erfaring fra hotellbransjen, og har i senere tid tatt et faglig dykk ned i bærekraftig turisme og opplevelsesbasert reiseliv. Gjennom sitt arbeid i SALT har hun bidratt til å etablere Marine Recycling Cluster, en næringsklynge som leverer en verdikjede innen marin opprydding og avfallshåndtering. Hun er engasjert, faglig dyktig og med svært god formidlingsteft. Med mye erfaring fra prosjektledelse har hun også et godt utviklet helhetlig blikk, og sørger for samspill og framdrift i ethvert prosjekt.

Telefon
+47 919 22 802
E-post