Vilma Havas
Nærings-ph.d.

Med et hjerte for havet og en forkjærlighet for store bølger, oppdaget Vilma tidlig utfordringene plastforsøpling påfører havet. Derfor tok hun initativ til å starte surfernes egen miljøorganisasjon "Nordic Ocean Watch". Hennes engasjement og vilje til å gjøre noe med dette globale problemet, har ledet henne inn i et doktorgradsprosjekt i SALT i samarbeid med Aalbog Universitet og den verdenskjente forskeren Jenna Jambeck. I doktorgraden arbeider hun med sirkulærøkonomiske løsninger for utrangert fiskeriutstyr under arbeidstittelen: There is no "away".

Vilma vokste opp i Helsinki og har en bachelorgrad i business fra Griffith University i Australia. Hun har en mastergrad i miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi ved Universitetet i Oslo der hun studerte olje- og gassutvinning i Barentshavet. Hun har erfaring fra Arktis og nordlige havområder og har en sterk faglig kompetanse i marin forsøpling gjennom arbeidet i SALT og i Nordic Ocean Watch.

Vilma er vår spesialist innenfor sirkulærøkonomi. Hun har vært tilknyttet mange av de store prosjektene innenfor marin forsøpling og forskning tilknyttet dette fagområdet. Vilma er også en humørspreder som med sin finske humor, bidrar til god stemning i prosjekter, møter og i hele bedriften.