Vilde Sørnes Solbakken
Rådgiver

Vilde er utdannet med en mastergrad i natur, helse og miljøvern fra Universitetet i Sørøst-Norge, med fordypning i marin forsøpling. Denne masteren skrev hun i tett samarbeid med SALT – noe som resulterte i at hun rett etter studiene ble en selvsagt del av den SALTe staben. Vilde analyserte i sin master strandsøppeldynamikk gjennom året 2020-2021, og har i løpet av perioden klokket ut over 300 timer i feltarbeid. Vilde har derfor en svært unik kompetanse i integrasjonen av analyse og felt, og er en sterk bruker av dataprosessering, teknisk support for datainnsamling under feltarbeid og har svært god erfaring med organisering, ledelse og rutiner ved innsamling av data.

Vildes engasjement for et renere hav, ble tent under hennes studieopphold i Australia. Den store mengden marin forsøpling ble for konfronterende til å kunne legge bak seg. I tillegg til å være en faglig solid feltgeneral innenfor marin forsøpling, er Vilde en sterk formidler med god erfaring med å veilede barn, unge og voksne gjennom naturvitenskapens verden. Hun har også en bachelor i idrett og friluftsliv i bagasjen. Vilde elsker å være aktiv både i fjell og i vann, og med sitt blide, kreative vesen er hun den perfekte veilederen gjennom natur og miljø-spørsmål.