Snorre Sklet
Seniorrådgiver

Snorre er SALTs ekspert på sikkerhet og risikovurdering. Med utdannelse som sivilingeniør og en doktorgrad i barriereanalyse fra NTNU, samt lang erfaring fra olje- og offshorenæringen, har Snorre solid kunnskap på feltet. Han har i tillegg bred erfaring innen prosjektledelse og FoU med bakgrunn som både forsker og rådgiver.

Snorre har også vært involvert i en rekke spennende prosjekter innen marin forsøpling, og kjenner ryddemiljøet godt. Som hovedansvarlig for HMS er Snorre en viktig støttespiller i alle oppdrag i felt. Snorre arbeider som seniorrådgiver i fagområdet marin forsøpling fra vårt hovedkontor i Svolvær.