Johanne Rydsaa
Forsker

Johanne er interessert i hvordan vi mennesker påvirker naturen rundt oss, hvordan klima endrer seg, og hvordan vi kan tilpasse oss og ta vare på miljøet, lokalt så vel som globalt. Hun er tidligere postdoktor ved Universitetet i Tromsø, har jobbet med klimaforskning og har en PhD innen meteorologi fra Universitetet i Oslo. Johanne har erfaring fra tverrfaglige prosjekter som har fokusert på klimaendringer, og spesielt samspillet mellom luftkvalitet, klima og vegetasjon. Prosjektene har satt søkelys på alt fra regionale klimaendringer her i nord og i Arktis, til lokale effekter på jordbruk i varmere strøk.

I SALT jobber hun i fagområdet marin forsøpling med analyser av strandsøppel opp mot værdata, og effekter av klimaendringer på fiskeri og havbruk. Hun har bred erfaring med ulike modelleringsverktøy, programmering, og analyser av store datasett, som vær- og klimadata. Johanne arbeider fra vårt kontor i Tromsø, og er riktig fagperson i prosjekter relatert til klima, dataanalyse og effekter av klimaendringer.