Tale Skrove
Seniorrådgiver

Tale er naturforvalter og marinbiolog. Hun trives like godt til fjells som i fjæra, og brenner for å vekke interesse og engasjement for naturen hos flest mulig. Hun har tidligere jobbet med friluftsliv og som GIS ansvarlig i kommune, og har forsket på den økologiske tilstanden i øvre vannlag langs Trøndelagskysten. I tillegg har hun skrevet masteroppgave om miljøpåvirkning av næringssalter fra akvakultur. Tale er opptatt av å gjøre kunnskap tilgjengelig og forståelig. Med Tale med på laget får dere en engasjert og kunnskapsrik prosjektleder som vet hvor skoen trykker gjennom praktisk erfaring fra offentlig forvaltning og planlegging.

Tale har master i marin kystutvikling fra NTNU og en bachelor i naturforvaltning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. I tillegg til å ha arbeidet i kommunal forvaltning, har Tale deltatt som prosjektmedarbeider i flere forskningsprosjekter ved NTNU. Blant annet med fokus på miljøpåvirkninger fra havbruk, og effekter av klimaendringer på havmiljøet. Forskningsarbeidet har også tatt henne til Chile gjennom EU-prosjektene CINTERA og Ocean CERTAIN, før hun fant veien til SALT.