Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner
27.04.2017 | Marin forsøpling
Medforfatter(e)
Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Erlend Standal (SALT)
Peter Sundt (Mepex)
Geir Sørensen (Mepex)