Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner
27.04.2017 | Marin forsøpling
Medforfatter

Erlend Standal (SALT)
Peter Sundt (Mepex)
Geir Sørensen (Mepex)

Telefon
+47 919 22 802
E-post