Elina Hutton
Forsker

Elina er SALTs reiselivsekspert. Med bakgrunn fra reiselivsforvaltning i privat og offentlig sektor, og som rådgiver og forsker innen bærekraftig turisme, har Elina solid kompetanse innen bærekraftig reiseliv, besøksforvaltning, reisemålsutvikling og markedsføring. Hun har undervist ved institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges Arktiske universitet, og har ekspertise innen besøksforvaltning og monitorering, med erfaring fra Reisa Nasjonalpark og finske Metsähallitus.

For tiden jobber Elina i tillegg med en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Lappland om forholdet mellom menneske og natur i markedsføring gjennom sosiale medier, og bruk av nye digitale verktøy i besøksforvaltning. Hun har også en master i samfunnsvitenskap, politikk, interkulturelle studier og økonomi fra Universitetet i Jyväskylä i Finland.

I SALT er Elina forsker innenfor fagområdet Framtidsretta kystsamfunn. Hun brenner for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig reisemålsutvikling og for god besøksforvaltning. Elina er en dyktig og erfaren forsker, rådgiver og formidler, med høy kompetanse innen markedsføring og bruk av sosiale medier. Hun har lang bransjeerfaring både i Norge og internasjonalt på ulike nivå, og bidrar gjerne med forsknings- og rådgivningstjenester for utvikling av et mer bærekraftig reiseliv, og innen offentlig forvaltning, kartlegging, monitorering, forskning og rapportering på reiselivsfeltet.

Elina er opptatt av søke etter svar og nye muligheter. Med god gjennomføringsevne og vekt på handling fremfor visjoner og planer, leder hun deg gjerne på veien til å ta det første steget.

Elina er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner