Audun Narvestad
Rådgiver

Audun har førstehånds kunnskap om arktiske og antarktiske forhold og biologi. Eventyreren Audun har funnet veien til SALT via feltstudier av pingviner i Antarktis og på Bouvetøya i Sørishavet, jobb som tekniker på værstasjonen på Jan Mayen, og erfaring fra landbasert oppdrett i Finnmark. I SALT jobber han som rådgiver ved vårt nordligste kontor, i Båtsfjord. Her arbeider han blant annet med å administrere opprydding av marint avfall på Svalbard og langs kysten gjennom Rydd Norge og Fishing for Litter. I tillegg er han involvert i en rekke lokale og regionale utviklingsprosjekter.

Audun er utdannet marinbiolog, med mastergrad i biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø, og er en del av SALTs faggruppe innen Marin Forvaltning. Audun er en effektiv og kunnskapsrik prosjektleder, og bidrar gjerne i utviklingen av nye prosjekter i nord.